Grafisk Klub

Vil du med i Grafisk Klub?

Gra­fisk Klub er for dig der sav­ner et sted at få spar­ring, sup­port, ny læring og inspira­tion til dit dag­lige gra­fi­ske arbejde.

Support og ny læring

Du kan få svar på udfor­drin­ger  i InDe­sign, Illu­stra­tor og Pho­tos­hop via et luk­ket forum på Face­book. Du får inspira­tion samt links til fonte, bil­le­der, brus­hes og andre spæn­dende sider på nettet. Niveauet er helt fra nybegynder til erfaren bruger, så du kan være med hele vejen.

Du får tips og tri­cks i de gra­fi­ske Adobe pro­gram­mer, samt FAQ, der er under konstant udvikling i form af blogindlæg på klubbens side. Hver måned får du adgang til how-to-videoer og mate­ri­ale, der for­kla­rer dig trin for trin hvor­dan et evt. værk­tøj vir­ker, eller hvor­dan du bru­ger bestemte funk­tio­ner i et af pro­gram­merne. Det er hoved­sag­ligt InDe­sign, Pho­tos­hop og Illu­stra­tor måne­dens emne kom­mer til at omhandle.

Det koster kr. 249,- pr. måned (ex moms) at være med i Grafisk Klub. Du kan melde dig ind her og betale månedsvis.

Betal én gang om året og få en måned gratis

Hvis du vælger at betale for et år ad gangen – sender jeg dig en faktura en gang om året, og du får en måned gratis pr. år. Dvs. at du kan være medlem for kr. 2.739,- pr år (ex. moms) – normalpris er kr. 2.988,- pr. år (ex. moms). Send en mail til mig: dorte@grub.dk, hvis du ønsker at benytte dette tilbud.