Grafisk Klub

Gra­fisk Klub er for dig der sav­ner et sted at få spar­ring, sup­port, ny læring og inspira­tion til dit dag­lige gra­fi­ske arbejde.

Hvad får du i Gra­fisk Klub?

Du kan få svar på udfor­drin­ger  i InDe­sign, Illu­stra­tor, Pho­tos­hop, Dreamwea­ver og Word­Press via et luk­ket forum på Face­book blandt andre, der har de samme udfordringer som dig. Du får inspira­tion samt links til fonte, bil­le­der, brus­hes og andre spæn­dende sider på nettet. Niveauet er helt fra nybegynder til erfaren bruger, så du kan være med hele vejen.

Det bedste af det hele er at du får tips og tri­cks i de gra­fi­ske Adobe pro­gram­mer, samt FAQ, der er under konstant udvikling i form af blogindlæg på klubbens side. Hver måned får du adgang til how-to-videoer og kursusmate­ri­ale, der for­kla­rer dig trin for trin hvor­dan et evt. værk­tøj vir­ker, eller hvor­dan du bru­ger bestemte funk­tio­ner i et af pro­gram­merne. Det er hoved­sag­ligt InDe­sign, Pho­tos­hop og Illu­stra­tor måne­dens emne kom­mer til at omhandle.

Det koster kr. 249,- pr. måned (ex moms) at være med i Grafisk Klub. Du kan melde dig ind her og betale månedsvis.